تماس با پردازگرافیک

نشانی : خیابان شریعتی
سه راه طالقانی
ابتدای خواجه نصیر غربی
شماره ۲۳۳
ساختمان تخت جمشید


تلفن : ٧٧٦٤٩٦٦٤ (١٠ خط)
فکس : ٧٧٥١٤٠٨٤

ایمیل سفارشات:
sales @ pardazgraphic.com

ایمیل :
info @ pardazgraphic.com

نشانی پرداز گرافیک در تلگرام:

pardazgraphicdesign@

pardazgraphicsales@

pardazgraphicprint@