طراحی و برنامه‌ریزی کمپین

کمپین ، اعم از اینکه تبلیغات یا ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشد، مجموعه پیچیده ای از فعالیت های مرتبط و هماهنگ است. کمپین ، با رویکردی استراتژیک و به منظور نیل به مجموعه ای از هدفها و حل کردن یک مشکل معین، طراحی و اجرا می شود. کمپین تبلیغاتی اگر به نتایج ملموس و مشهود قابل اندازه گیری و همراستا با مأموریت کمپین سنجیده نشود فقط می تواند ابزاری برای هزینه کردن و از دست دادن دارایی های شرکت باشد. از این رو آژانس پرداز گرافیک با استفاده از نیروهای کاردان ، متخصص و خلاق خود توانسته به این مهم دست پیدا کند تا اقدامات، خدمات و برنامه ریزی های استراتژیک را متناسب با اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مشتری، به شکلی کاملا اثربخش ارائه نماید.
برخی از خدمات این واحد عبارت است از:
تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغاتی
تحقیقات بازار و تحلیل داده‌ها
انتخاب کانسپت ارتباطی
ارزیابی و سنجش قدرت برند
خلق مفهوم ارتباطی (Big Idea)
خلق استراتژی پیام (Message Strategy)
تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
 تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین
(شعار، سناریو، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی و …)
برنامه‌ریزی رسانه و تبیین استراتژی رسانه
ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند و محصول