پردازگرافيک

برندینگ شیشه فروشگاه ها

شیشه فروشگاهها یکی از محل های بسیار مناسب برای تبلیغات BTL می باشد که با نصب مش و یا استیکر بر روی آن ها توجه خریداران را به تبلیغات محصول جلب می کند. همچنین بدلیل محل قرارگیری موجب می شود مخاطبین بصورت ناخودآگاه چندین مرتبه در طول روز  با این تبلیغات روبرو شوند.