پردازگرافيک

برندینگ پله های برقی

پله های برقی در فروشگاه ها به دلیل محل قرارگیری و تردد خریداران بر روی آنها، یکی از محل های مناسب برای تبلیغات است که برندینگ آن ها با طرح های خلاقانه، جلوه ویژه ای در تبلیغ محصول و یا خدمات در فروشگاه خواهد داشت. برندینگ پله برقی معمولا با چاپ استیکر انجام می شود.