پردازگرافيک

تبلیغات محیطی

تبلیغات در فروشگاهها به ویژه نصب تابلوهای تبلیغاتی در فضاهای پرترددی مثل ورودی ها ، برندینگ  ستون ها و دیوارها و ایجاد مناظر چشم نواز در کنار سایر تبلیغات در نقطه خرید و فروش اثر بخشی تبلیغات را افزایش خواهد داد و تصویر مناسبی از برند در ذهن مخاطب ایجاد می کند. یکی از مزیت های برتر تبلیغات محیطی این است که مخاطب ناگریز به دیدن آن می باشد و به همین علت طیف وسیعی از مخاطبان را در بر می گیرد.