پردازگرافيک

سایه بان

سایه بان ها ابزارهای تبلیغاتی دو منظوره ای هستند که هم صاحبان فروشگاه ها از آن ها بهره می برند و هم توجه مشتریان را به خود جلب می کنند، که این امر موجب می شود کارکرد خوبی در کنار سایر ابزارهای تبلیغاتی در فروشگاه ها داشته باشند.