پردازگرافيک

ساک های خرید

ساک های خرید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی هستند که با توزیع آنها در بین خریداران در فروشگاه، حمل اقلام خریداری شده را برای مشتری آسان نموده و در ضمن، با در دست گرفتن آن  هنگام تردد، اثر تبلیغاتی خوبی برای برندها دارد.