مشاوره فروش، بازاریابی تبلیغات

پرداز گرافیک یک آژانس با امکان ارائه مشاوره های علمی و هدفمند است و به همین منظور مشاوران مجرب و با تجربه آژانس تمام تلاش خود را صرف کشف نیازهای تبلیغاتی مشتری می نمایند تا با ارائه بهترین راه حل ، متناسب با فعالیت و مخاطبین مشتری مؤثرترین راه حل را پیشنهاد دهند. برای دستیابی به این مهم، آژانس پرداز گرافیک از طریق برون سپاری تحقیقات بازار را به دست متخصصان با تجربه سپرده تا با استفاده از تکنیک های نوین و پیشرفته، این کار را در حداقل زمان ممکن و با کیفیت و کارائی بالا انجام دهند تا بتواند با نتایج حاصل از گزارش های تفضیلی و تحلیلی، شرکت را از وضعیت رقبا، روندهای آتی بازار و رفتار مصرف کننده آگاه نموده و تصمیم گیری درست و اثر بخشی را مقدور سازد.