پردازگرافيک

فلایر باکس

فلایر باکس ها محل قرار گیری بروشورها در محل های خرید هستند که به مخاطبین این اجازه را می دهد که در هر زمانی که بخواهند بتوانند به بروشورها دسترسی داشته و با مطالعه آنها با ویژگی محصولات و خدمات برندها آشنا شوند.