پردازگرافيک

پوستر

پوستر های تبلیغاتی از رایج ترین و شناخته شده ترین ابزار تبلیغات BTL به شمار می روند که به دلیل محل قرار گیری در فروشگاه ها (بر روی دیوار، شیشه و …) به راحتی پیامشان را به مخاطب انتقال می دهند و معمولا برای تولید آن از کاغذ و یا مقوا استفاده می شود.